استراتژی موسسات ترجمه نسبت به ترجمه فوری مقالات تخصصی بستگی به سفارش مشتری دارد.در این بین موسسه مهام ترجمه می‌تواند با توجه به زمان و متن درخواست شده از طرف مشتری بهترین رویکرد را برای ترجمه فوری مقاله تخصصی انتخاب کند. یکی از مسائل مهمی که موسسه مهام ترجمه توجه خاصی به آن دارد، انجام ترجمه فوری متون مختلف و به ویژه مقالات تخصصی است.

 به طور کلی، موسسه مهام ترجمه دو استراتژی متفاوت و ویژه برای ترجمه متونی که مشتریان عزیز برای ترجمه فوری سفارش می‌دهند اتخاذ می کند.

  • الف: در استراتژی اول، ترجمه فوری مقاله تخصصی به صورت بخش به بخش توسط چندین مترجم مختلف ترجمه شده و همزمان توسط مترجم اصلی متن کیفیت آن کنترول می‌شود و پس از پایان ترجمه و تایید مترجم اصلی، ترجمه مقاله تخصصی برای مشتری فرستاده می‌شود. در این رویکرد سرعت انجام ترجمه به علت انجام ترجمه همزمان چندین مترجم بسیار بالا می باشد. این استراتژی برای متون با حجم بالا مناسب می باشد
  • ب: در دومین استراتژی، ترجمه ی مقاله تخصصی تنها توسط یک مترجم خبره و حرفه ای که سرعت ترجمه بالایی دارد انجام می‌شود و برای متونی با حجم کمتر مناسب می‌باشد.