در واقع، تصمیم‌گیری در مورد نرخ کار ترجمه غالبا چالش‌انگیزترین جنبه برای مترجمانی است که کار ترجمه خود را به تازگی شروع کرده‌اند. آندسته از مترجمانی که کار خود را با کار برای یک شرکت جاافتاده شروع  کرده‌اند می توانند از این تجربه بهنگام نرخ گذاری و سرعت کار استفاده کنند اما این سئوال آزاردهنده برای همه ما همچنان باقیست که ما با چه سرعتی می توانیم ترجمه کنیم؟

حیطه کار

اولین چیزی که باید درباره سرعت ترجمه اسناد دانست این است که هرگز جواب ثابت یا استانداردی برای این وجود ندارد . همیشه به پروژه در دست کار بستگی دارد. آیا متن ساده است و در چهارچوب تجربه شما قرار دارد؟ یا پروژه مشکلی است که مستلزم پژوهش اضافی است؟ آیا متن به زبن امروزی و بومی و آشنا است یا کهن بوده و به صورتی است که شما تنها بطور آکادمیکی با آن آشنایی دارید؟ آیا موضوع ترجمه سرراست بوده یا در چهارچوب تجربه شما است، یا مفاهیمی یا شاید اصطلاحاتی در آن است که قبلا با آنها مواجه نشده‌اید؟ 

تمام این مسائل اثر مستقیمی بر سرعت شما خواهند داشت و باید قبل از ارائه هر نرخی مد نظر قرار گیرند. باورم کنید، اشتباه قیمت گذاری پایین برای حیطه کار برای یک پروژه را تنها یکبار مرتکب خواهید شد. بیداری‌های دیروقت و ساعات پراسترس صرف شده برای انجام کار و تحویل آن تا ضرب العجل، چیزهای زیادی به شما خواهد آموخت.

قانون میانگین‌ها

برخی رهنمودهای مفید وجود دارد که تازه واردان در بازی خدمات ترجمه با استفاده از آنها می‌توانند کار خود را شروع کنند. اکثر متخصصان ترجمه تجاری می‌توانند حدود ۵۰۰ کلمه در ساعت را در متونی که پیچیده نیستند انجام دهند و این به این معنی ترجمه حدود ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ کلمه در یک روز کاری است. از سوی دیگر، متون مشکل ممکن است این مقدار را به ۱۰۰ کلمه در هرساعت یا ۱۰۰۰ کلمه در روز کاهش دهند.

بنا به تجربه ما این‌ها میانگین‌های بهینه هستند. من ۳۰۰۰ کلمه در روز را مفروض می گیرم. این سرعت ترجمه برای من زمان آزاد برای مسائل اتفاقی یا کُندی احتمالی در سرعت خواهد داد. مسلما می توانید از پس ۵۰۰۰  کلمه در روز بر بیایید اما باورم کنید، پس از چند روز کار به این شیوه دچار خستگی و فرسودگی مفرط خواهید شد. بهتر است در میانه توان خودتان حرکت کنید و افراط یا تفریط به خرج ندهید. شما به این طریق می توانید بطور پیویسته و طولانی کار کنید. 

با اینحال مهمترین چیز این است که سرعت کارتان را بگونه ای که راحت هستید انتخاب کنید. به دیگران اجاره ندهید که سرعت را برای انتخاب کنید و گرنه کیفیت کارتان لطمه خواهد خورد و در انصورت هیچ کس برنده نخواهد بود.